Menu

Služby

Kde hledat pomoc při hledání práce v Evropě?
Po připojení ČR k EU v r. 2002 se ˇÚřad práce ČR stal součástí sítě EURES-(evropské služby zaměstnanosti). Tato organizace pomáhá uchazečům o [...]
Užijte si hodiny zábavy i tajemného poznání
Oslava narozenin je vždy velká událost. To platí zejména tehdy, když se do této události opřou sami oslavenci nebo osoby blízké, které chtějí z této [...]