Menu

Vivat svatbě a manželskému soužití

5.8.2018 - Hobby
Vivat svatbě a manželskému soužití
.


Mladá generace možná vnímá a považuje svatbu jako nepodstatnou záležitost. Na lásku a věrnost hledí jako na nereálný fakt či jen pouhé klišé. Pro někoho důkazem či utvrzením může být statistika ohledně rozvodovosti. Nicméně svatba a oddací list není pouhým zbytečným kusem papíru.
něvěsta a ženich
 
Benefity aneb výhody manželského svazku
 
Jestli se někdo domnívá, že setrvání jen v partnerském soužití bez vstoupení do manželského svazku je výhodnější, tak se mýlí. I dlouhodobý partnerský vztah může skončit. A právě i to se stává, tj. přechozený vztah, který bez posunutí se dál a bez patřičného dalšího kroku může být důvodem konce. Byť se jednalo o dobře fungující partnerský vztah. Zkrátka stagnace není pokaždé adekvátním řešením.
 
Manželství vám může i svým způsobem zachránit vztah či ho udržet. Hlavně nedovolí neunáhlenému jednání a rozhodnutí. Zejména v případě nedorozumění a vyústění v hádku, je častou příčinou rozpadu partnerskéhosoužití. Manželství přeci jen v tomto vás jaksi drží zkrátka a není možné ihned odejít. Manželství je svazkem i zároveň závazkem, ale právě to může váš vztah díky pevnější vazbě zachránit.
 
Všeobecně je známo i v případě vyskytnutí se nepříjemné situace, kdy jeden z partnerů se ocitne v nemocnici. O jeho zdravotním stavu se dozvíte v případě, že jste manželé. V opačném případě vám nebude sdělen zdravotní stav partnera, neboť česká legislativa tento fakt neumožňuje.
nevěsta a kamarádka
 
Dopřejte si svatbu a ještě k tomu v zimě!
 
Se svatbou se pojí spousta zařizování a rovněž výběr prstýnků https://www.qetiny.cz/vyuzijte-toho-co-tu-pro-vas-je/, které jsou pro ženy zejména velmi významnou záležitostí.
 
A proč zrovna mít svatbu v zimním období? Má to mnoho výhod. Jednak prakticky všechna místa vámi vysněná či vyhlédnutá budou dostupná. Přeci jen většina preferuje svatbu v letních měsících. Budete mít oproti jiným dozajista originální svatbu. Neboť nejen na fotografiích bude jiná krajina díky zimnímu období. Pokud budete mít svatbu v zimě a bude k tomu sníh, těžko si představit romantičtější svatbu než s poletujícími vločkami. Zkrátka každý moment svatby v zimě bude jiný a jedinečný.

.

Ohodnoťte příspěvek
.